BLOG: Innovatie in Fondsenwerving

BLOG: Innovatie in Fondsenwerving

Innovaties in fondsenwerving

We willen het allemaal en elke organisatie is er in meer of mindere mate mee bezig. Innoveren. We moeten wel om te overleven. Donateursbehoeften veranderen, doelgroepen veranderen en als organisatie moet je mee om ervoor te zorgen dat de donaties binnen blijven komen. Hoe? Voor de één is het de toepassing van een nieuw betalingsplatform, voor de ander is het de inzet van een nieuw kanaal en weer een ander is het de vorm van geven. Maar het kan ook zitten in de manier waarom je je verhalen verteld. Zijn dit nu allemaal innovaties?

Een goeie vraag en wat voor de ene organisatie geldt, geldt (nog) niet voor de ander organisatie. Innovatie kunnen we vanuit verschillende invalshoeken oppakken. Belangrijkste is dat het als doel heeft te voorzien in de donateursbehoefte op een vernieuwde wijze en dat het donaties oplevert voor de organisatie. Een mooie definitie van innovatie is die van Gijs van Wulfen:

Een innovatie is een door klanten gebruikt en door hen als nieuw getypeerd maakbaar relevant product, dienst, proces of experience met een levensvatbaar businessmodel.

Niet innoveren is geen optie meer. De wereld verandert razendsnel en is heftig in beweging en als je met jouw organisatie klaar wil zijn voor de markt van morgen, dan moet je nu starten. Om te innoveren hebben we LEF nodig. Een beetje is al voldoende.

Moeten of willen

Organisaties gaan op twee verschillende manieren om met innovatie: Aan de ene kant heb je de organisaties die moeten innoveren om te overleven, de reactieve innovators. Die organisaties die hun donaties al zien dalen en in een verzadigings-/ neergang levensfase zitten. En aan andere kant die organisaties die willen innoveren, de actieve innovators. Zij bevinden zich nog in de groeifase en willen vooral doorgroeien. Beroemde en bekende organisaties zijn Alp d’HuZes, Ocean Cleanup, Apple, Google, Amazon, Tesla, Facebook en Starbucks. Elke organisatie komt op een punt van innovatie. De centrale vraag is dus niet of je zou moeten innoveren, maar HOE je innovatie het beste kunt starten.

Soorten innovatie

Er zijn radicale innovaties, zoals bijvoorbeeld de Ocean Cleanup. Innovaties die met veel bombarie gemaakt worden, die pats boem gelanceerd lijken te zijn en die vaak niet direct geld opleveren. Veel reuring en pas op de langere termijn winstgevend zijn.  En dan zijn er de kleinere incrementele innovaties die direct extra inkomsten opleveren met kleine aanpassingen aan het bestaande aanbod. De kosten voor deze innovaties zijn vaak laag en daardoor voor de organisatie laag in risico.

Wat weerhoudt ons er nu van om te innoveren.

Innoveren is een sprong in het diepe. Het is nog niet duidelijk wat het op gaat leveren en er moet geïnvesteerd worden in tijd, expertise en geld. Geld van donateurs dat niet zomaar geïnvesteerd kan worden. Elke euro dat ingezet wordt voor fondsenwerving moet terugverdiend en verdubbeld worden binnen een korte periode, anders kunnen we het niet verantwoorden.  Hier ligt dan ook het grootste dilemma om te innoveren, te groeien en toekomstbesteding te zijn en te blijven. Jaar in jaar uit wordt binnen veel organisaties hetzelfde fondsenwervende programma afgedraaid. Je weet wat het programma oplevert, je kent de KPI’s zoals respons%, gemiddelde gift en conversie. Je weet wie je doelgroep is. Je weet wat het programma kost en wat de terugverdientijd is. Je kunt het programma verantwoorden aan het bestuur en aan je donateurs.

Maar…. Je ziet ook dat elk jaar de percentages teruglopen, je doelgroep steeds kleiner wordt en dat het langer duurt om je geïnvesteerde euro terug te verdienen. De noodzaak om te innoveren zal in het begin nog niet gevoeld worden, tot de organisatie stopt met met groeien, de kosten verder doorstijgen en de giften teruglopen. Je zult op een gegeven moment moeten innoveren.

Innovatie een kans geven…

Om innovatie een kans te geven binnen de organisatie moet je het serieus en planmatig aanpakken. Zorg dat…

 1. …er een plan/ visie ligt, een stip op de horizon om naar toe te werken, neem de onzekerheid weg.
 2. … innovatie onderdeel van je jaarplan is zodat het prioriteit heeft en op voorhand het budget is goedgekeurd
 3. … innovatie aansluit bij je doelgroep, dat het relevant is, dat je je donateur kent en daarmee aansluit bij zijn/haar behoefte
 4. … je intern genoeg tijd vrijmaakt om te kunnen innoveren en dat de gang van alle dag niet al je tijd opslokt.
 5. … er budget is om te innoveren. Budget waar geen omzet KPI’s aan hangen.
 6. … er draagvlak is binnen de organisatie en het bestuur
 7. … de benodigde vaardigheden aanwezig zijn. Creativiteit, kennis van nieuwe technologie, extra handjes om het plan door te vertalen naar de praktijk. Is het niet dan kun je deze altijd inhuren.
 8. … je de angst om te falen wegneemt. Innoveren is vallen, opstaan en verbeteren. Hier moet ruimte voor zijn.
 9. … het MERKwaardig is, dat het past bij de organisatie
 10. … je idee/ plan snel uitgerold wordt en niet op de plank blijft liggen. Grote kans dat een ander eerder is
 11. … er een levensvatbaar businessmodel ligt, dat de kosten goed uitgewerkt worden, de haalbaarheid aangetoond wordt
 12. … je origineel bent

Het startpunt van innovatie

Oké, je bent eindelijk zover dat je de organisatie open staat voor innovatie. Er is capaciteit, tijd en budget beschikbaar. Intern is er draagvlak voor om te vernieuwen. Maar waar begin je? Er zijn vier invalshoeken om te starten met innovatie.

Je start innovatie vanuit noodzaak. Je ziet de donaties teruglopen en het roer moet om om te blijven bestaan.

 Je start innovatie vanuit een goed idee, zoals destijds bij Alpe d’HuZes en Serious Request. Begonnen vanuit een idee, een groep mensen die het anders wilde doen.

Je start innovatie vanuit technologie, zoals GeefSMS en Tikkie, mooie hulpmiddelen om doneren te faciliteren. Maar denk ook aan de opkomst van internet, de mobiele telefoon die het mogelijk maken om in de broekzak van je donateurs te zitten en hierop in te kunnen spelen.  

Je start innovatie vanuit een klantbehoefte zoals crowdfunding, de behoefte van donateurs om iemand dichtbij te steunen. Waar je start maakt niet zoveel uit, alle elementen moeten ook weer terugkomen in het plan van aanpak.  Alleen de volgorde waarin je de stappen doorloopt is verschillende.

Een aantal kaarten uit The FundraisingGame

10 stappen voor een succesvolle start van innovatie

 1. Kom met ideeën
 2. Focus, maak een keuze en werk deze uit
 3. Is het MERKwaardig, past het bij (de prioriteiten van) jouw organisatie
 4. Wat heb je nodig om het mogelijk te maken, wat zijn je randvoorwaarden. Denk aan capaciteit, kennis, tempo, tijd etc.
 5. Weet wat er gaande is in de sector, wat zijn de trends, welke technologische ontwikkelingen zijn er en wat zijn de behoeften en wensen van jouw donateurs.
 6. Bedenk een aantrekkelijk en levensvatbaar businessmodel/ plan
 7. Welke technologie heb je nodig om jouw plan tot uitvoering te brengen
 8. Check of jouw idee/ innovatieve concept echt origineel is en geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom van een ander
 9. Testen, testen, testen aanpassen en weer testen
 10. Werk bovenstaande uit in een businesscase en rol uit

Doorbreken van denkpatronen

Belangrijkste punt bij innoveren is je voelsprieten uitzetten, signaleren wat er gaande is in jouw sector, in de wereld en bij jouw donateurs om ideeën op te kunnen pakken. Dat is moeilijk dan je zou denken. We werken tenslotte al jaar in jaar uit op dezelfde manier binnen de organisatie en de organisaties om je heen doen het ook. En het werkt toch. Nog wel. Het is hoogste tijd om die denkpatronen te doorbreken. Maar hoe?

Praat met donateurs, ga bij ze langs, zie hoe ze leven en wat er speelt. Of organiseer eens een Thankaton een bron van informatie over de knelpunten waar je donateur mee zit of graag anders wilt zien.

Lees vakliteratuur, kijk eens buiten de charitatieve sector wat daar gaande is en welke technologieën ingezet worden die je kunt adopteren. Lees FrankWatching, volg Van Bellegum en Simon Sinek naast de fondsenwervende blogs van 101Fundraising, de Toekomst van Fondsewerving. Laat je inspireren.

Organiseer eens een brainstorm workshop om innovatie te stimuleren bijvoorbeeld met de Fundraising Game van Het Goededoelenmeisje. Een methode waarbij je geforceerd wordt anders te denken. Doorbreek je denkpatronen door met een nog onbekende mix aan elementen een nieuw plan/ campagne te bedenken die niet zo 123 voor de hand ligt.

Laat de creativiteit vloeien. En zorg dat innovatie op je jaarplanning komt! Ik ben benieuwd waar mee gaat komen.

Ook interessant