Annuleringsvoorwaarden workshops en trainingen

Hieronder lees je over de voorwaarden die wij stellen aan het annuleren van deelname aan de trainingen, workshops, activiteiten aangeboden door het Goededoelenmeisje

Indien je genoodzaakt bent om een workshop of training te annuleren, stuur dan een mail naar: patricia@hetgoededoelenmeisje.nl

Voor een masterclass, training of workshop aangeboden op Hetgoededoelenemeisje.nl geldt een annuleringstermijn van tien werkdagen. De annuleringskosten zijn tot die termijn € 0,- (excl. BTW). Na het verstrijken van de annuleringstermijn beschouwen wij de inschrijving als definitief en ben je ons het volledige bedrag verschuldigd. Indien je zonder afmelding niet aanwezig bent blijf je ons het volledige bedrag verschuldigd.

Indien je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Je deelname verzetten naar één van de andere events.

Dit kan tot tien werkdagen voorafgaand aan het event kosteloos. Verzetten dient schriftelijk te worden aangevraagd via patricia@hetgoededoelenmeisje.nl. Indien deze termijn is verstreken, kan je tot drie werkdagen voorafgaand aan het event je deelname verzetten voor een toeslag van € 100,-, in verband met de reeds gemaakte kosten. Uiteraard rekenen we voor het nieuw gekozen event het reguliere deelnametarief.

  1. Een vervanger sturen

Je kan tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het event een vervanger doorgeven met naam, functie en emailadres.

Promotionele activiteiten

Maak je gebruik van één van de promotionele acties die gelden bij de aanmelding voor een van de workshops of trainingen en annuleer je je aanmelding, dan vervalt ook het recht op deze promotie. 

Aantal deelnemers

Per workshop/training hanteren wij een maximum van 15 deelnemers en een minimum van 7 deelnemers, tenzij bij de betreffende workshop of training een ander aantal vermeld staat, dan is dit aantal leidend. Mocht het minimum niet gehaald worden voor een workshop dan behouden wij het recht op deze te cancellen en een voorstel voor een nieuwe datum te maken richting de betreffende deelnemers. Is het maximum behaald dan behouden wij het recht om richting de ‘meer’ aanmeldingen een voorstel te doen voor een alternatieve datum.