Categorie Archief actueel

BLOG: Innovatie in Fondsenwerving

Innovaties in fondsenwerving

We willen het allemaal en elke organisatie is er in meer of mindere mate mee bezig. Innoveren. We moeten wel om te overleven. Donateursbehoeften veranderen, doelgroepen veranderen en als organisatie moet je mee om ervoor te zorgen dat de donaties binnen blijven komen. Hoe? Voor de één is het de toepassing van een nieuw betalingsplatform, voor de ander is het de inzet van een nieuw kanaal en weer een ander is het de vorm van geven. Maar het kan ook zitten in de manier waarom je je verhalen verteld. Zijn dit nu allemaal innovaties?

Een goeie vraag en wat voor de ene organisatie geldt, geldt (nog) niet voor de ander organisatie. Innovatie kunnen we vanuit verschillende invalshoeken oppakken. Belangrijkste is dat het als doel heeft te voorzien in de donateursbehoefte op een vernieuwde wijze en dat het donaties oplevert voor de organisatie. Een mooie definitie van innovatie is die van Gijs van Wulfen:

Een innovatie is een door klanten gebruikt en door hen als nieuw getypeerd maakbaar relevant product, dienst, proces of experience met een levensvatbaar businessmodel.

Niet innoveren is geen optie meer. De wereld verandert razendsnel en is heftig in beweging en als je met jouw organisatie klaar wil zijn voor de markt van morgen, dan moet je nu starten. Om te innoveren hebben we LEF nodig. Een beetje is al voldoende.

Moeten of willen

Organisaties gaan op twee verschillende manieren om met innovatie: Aan de ene kant heb je de organisaties die moeten innoveren om te overleven, de reactieve innovators. Die organisaties die hun donaties al zien dalen en in een verzadigings-/ neergang levensfase zitten. En aan andere kant die organisaties die willen innoveren, de actieve innovators. Zij bevinden zich nog in de groeifase en willen vooral doorgroeien. Beroemde en bekende organisaties zijn Alp d’HuZes, Ocean Cleanup, Apple, Google, Amazon, Tesla, Facebook en Starbucks. Elke organisatie komt op een punt van innovatie. De centrale vraag is dus niet of je zou moeten innoveren, maar HOE je innovatie het beste kunt starten.

Soorten innovatie

Er zijn radicale innovaties, zoals bijvoorbeeld de Ocean Cleanup. Innovaties die met veel bombarie gemaakt worden, die pats boem gelanceerd lijken te zijn en die vaak niet direct geld opleveren. Veel reuring en pas op de langere termijn winstgevend zijn.  En dan zijn er de kleinere incrementele innovaties die direct extra inkomsten opleveren met kleine aanpassingen aan het bestaande aanbod. De kosten voor deze innovaties zijn vaak laag en daardoor voor de organisatie laag in risico.

Wat weerhoudt ons er nu van om te innoveren.

Innoveren is een sprong in het diepe. Het is nog niet duidelijk wat het op gaat leveren en er moet geïnvesteerd worden in tijd, expertise en geld. Geld van donateurs dat niet zomaar geïnvesteerd kan worden. Elke euro dat ingezet wordt voor fondsenwerving moet terugverdiend en verdubbeld worden binnen een korte periode, anders kunnen we het niet verantwoorden.  Hier ligt dan ook het grootste dilemma om te innoveren, te groeien en toekomstbesteding te zijn en te blijven. Jaar in jaar uit wordt binnen veel organisaties hetzelfde fondsenwervende programma afgedraaid. Je weet wat het programma oplevert, je kent de KPI’s zoals respons%, gemiddelde gift en conversie. Je weet wie je doelgroep is. Je weet wat het programma kost en wat de terugverdientijd is. Je kunt het programma verantwoorden aan het bestuur en aan je donateurs.

Maar…. Je ziet ook dat elk jaar de percentages teruglopen, je doelgroep steeds kleiner wordt en dat het langer duurt om je geïnvesteerde euro terug te verdienen. De noodzaak om te innoveren zal in het begin nog niet gevoeld worden, tot de organisatie stopt met met groeien, de kosten verder doorstijgen en de giften teruglopen. Je zult op een gegeven moment moeten innoveren.

Innovatie een kans geven…

Om innovatie een kans te geven binnen de organisatie moet je het serieus en planmatig aanpakken. Zorg dat…

 1. …er een plan/ visie ligt, een stip op de horizon om naar toe te werken, neem de onzekerheid weg.
 2. … innovatie onderdeel van je jaarplan is zodat het prioriteit heeft en op voorhand het budget is goedgekeurd
 3. … innovatie aansluit bij je doelgroep, dat het relevant is, dat je je donateur kent en daarmee aansluit bij zijn/haar behoefte
 4. … je intern genoeg tijd vrijmaakt om te kunnen innoveren en dat de gang van alle dag niet al je tijd opslokt.
 5. … er budget is om te innoveren. Budget waar geen omzet KPI’s aan hangen.
 6. … er draagvlak is binnen de organisatie en het bestuur
 7. … de benodigde vaardigheden aanwezig zijn. Creativiteit, kennis van nieuwe technologie, extra handjes om het plan door te vertalen naar de praktijk. Is het niet dan kun je deze altijd inhuren.
 8. … je de angst om te falen wegneemt. Innoveren is vallen, opstaan en verbeteren. Hier moet ruimte voor zijn.
 9. … het MERKwaardig is, dat het past bij de organisatie
 10. … je idee/ plan snel uitgerold wordt en niet op de plank blijft liggen. Grote kans dat een ander eerder is
 11. … er een levensvatbaar businessmodel ligt, dat de kosten goed uitgewerkt worden, de haalbaarheid aangetoond wordt
 12. … je origineel bent

Het startpunt van innovatie

Oké, je bent eindelijk zover dat je de organisatie open staat voor innovatie. Er is capaciteit, tijd en budget beschikbaar. Intern is er draagvlak voor om te vernieuwen. Maar waar begin je? Er zijn vier invalshoeken om te starten met innovatie.

Je start innovatie vanuit noodzaak. Je ziet de donaties teruglopen en het roer moet om om te blijven bestaan.

 Je start innovatie vanuit een goed idee, zoals destijds bij Alpe d’HuZes en Serious Request. Begonnen vanuit een idee, een groep mensen die het anders wilde doen.

Je start innovatie vanuit technologie, zoals GeefSMS en Tikkie, mooie hulpmiddelen om doneren te faciliteren. Maar denk ook aan de opkomst van internet, de mobiele telefoon die het mogelijk maken om in de broekzak van je donateurs te zitten en hierop in te kunnen spelen.  

Je start innovatie vanuit een klantbehoefte zoals crowdfunding, de behoefte van donateurs om iemand dichtbij te steunen. Waar je start maakt niet zoveel uit, alle elementen moeten ook weer terugkomen in het plan van aanpak.  Alleen de volgorde waarin je de stappen doorloopt is verschillende.

Een aantal kaarten uit The FundraisingGame

10 stappen voor een succesvolle start van innovatie

 1. Kom met ideeën
 2. Focus, maak een keuze en werk deze uit
 3. Is het MERKwaardig, past het bij (de prioriteiten van) jouw organisatie
 4. Wat heb je nodig om het mogelijk te maken, wat zijn je randvoorwaarden. Denk aan capaciteit, kennis, tempo, tijd etc.
 5. Weet wat er gaande is in de sector, wat zijn de trends, welke technologische ontwikkelingen zijn er en wat zijn de behoeften en wensen van jouw donateurs.
 6. Bedenk een aantrekkelijk en levensvatbaar businessmodel/ plan
 7. Welke technologie heb je nodig om jouw plan tot uitvoering te brengen
 8. Check of jouw idee/ innovatieve concept echt origineel is en geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom van een ander
 9. Testen, testen, testen aanpassen en weer testen
 10. Werk bovenstaande uit in een businesscase en rol uit

Doorbreken van denkpatronen

Belangrijkste punt bij innoveren is je voelsprieten uitzetten, signaleren wat er gaande is in jouw sector, in de wereld en bij jouw donateurs om ideeën op te kunnen pakken. Dat is moeilijk dan je zou denken. We werken tenslotte al jaar in jaar uit op dezelfde manier binnen de organisatie en de organisaties om je heen doen het ook. En het werkt toch. Nog wel. Het is hoogste tijd om die denkpatronen te doorbreken. Maar hoe?

Praat met donateurs, ga bij ze langs, zie hoe ze leven en wat er speelt. Of organiseer eens een Thankaton een bron van informatie over de knelpunten waar je donateur mee zit of graag anders wilt zien.

Lees vakliteratuur, kijk eens buiten de charitatieve sector wat daar gaande is en welke technologieën ingezet worden die je kunt adopteren. Lees FrankWatching, volg Van Bellegum en Simon Sinek naast de fondsenwervende blogs van 101Fundraising, de Toekomst van Fondsewerving. Laat je inspireren.

Organiseer eens een brainstorm workshop om innovatie te stimuleren bijvoorbeeld met de Fundraising Game van Het Goededoelenmeisje. Een methode waarbij je geforceerd wordt anders te denken. Doorbreek je denkpatronen door met een nog onbekende mix aan elementen een nieuw plan/ campagne te bedenken die niet zo 123 voor de hand ligt.

Laat de creativiteit vloeien. En zorg dat innovatie op je jaarplanning komt! Ik ben benieuwd waar mee gaat komen.

BLOG: Stuur je donateurs eens op een reisje

Een duurzame relatie opbouwen met de donateurs van jouw organisatie

Wat is een klantreis nu eigenlijk precies en hoeveel nut heeft het om er binnen uw organisatie ook aandacht aan te besteden?

Tijdens de coronacrisis zien veel organisaties dat de korte termijn doelstellingen moeilijker te realiseren zijn. Donateurs zijn door de onzekere toekomst minder happig op doneren. Door de coronacrisis is het aantal giften sterk gedaald. Organisaties zetten hun fondsenwervende activiteiten op een laag pitje en durven minder snel om een gift te vragen. Organisaties die werken aan een duurzame relatie en die klantbeleving hoog in het vaandel hebben, staan steviger in hun schoenen.

Tijd om de customer journey van jouw donateurs in kaart te brengen.

Waarom doe je er goed aan om de klantreis inzichtelijk te maken? Dat doe je :

 • omdat je inzicht wilt in de drijfveren en het gedrag van jouw donateur;
 • zodat je de klantreis kunt optimaliseren om de juiste boodschap op het juiste moment aan te bieden;
 • om die kanalen in te zetten waar jouw donateurs zitten en waar ze open staan voor jouw communicatie;
 • om jouw doelgroep de beste responsmogelijkheid te bieden;
 • om te weten welke bedrijfsprocessen betrokken zijn;
 • waar in het proces jouw organisatie wel en geen invloed heeft; 
 • waar mogelijke verbeterpunten liggen.

Kaart

Een customer journey map is eigenlijk een kaart waarop jouw donateur zijn klantreis uitstippelt. U kunt het vergelijken met een buitenlandvakantie van vroeger, met de grote kaart in de auto.

Neem bijvoorbeeld Frankrijk, dat is de hoofdkaart en binnen deze kaart zijn er verschillende regio’s en verschillende routes die je kunt nemen, verschillende klantreizen. Als je die zou vertalen naar jouw eigen organisatie, is de hoofdkaart jouw contactstrategie en deze valt uiteen in verschillende gebieden zoals werving, het eerste contact, bedanken, welkom heten, upsell, cross-selling, loyaliteit en afscheid en terugkomen.

Binnen elke stap van de hoofdreis zijn verschillende kleinere klantreizen mogelijk.

Zo kun je binnen de introductiefase denken aan ‘bedanken’ en ‘welkom heten’. Binnen loyaliteit zijn er bijvoorbeeld een klantreizen voor trouwe donateurs, frequente giftgevers, structurele donateurs met machtiging en grote gevers. Allemaal met hun eigen op de doelgroep afgestemde klantreis. Afhankelijk van jouw behoefte, de grootte van de organisatie en complexiteit van jouw doelgroep, kun je jouw klantreis op hoofdlijnen inrichten of juist de verdieping in gaan met de kleinere specifiekere klantreizen per doelgroep.

De klantreis is dus het pad dat jouw donateur samen met jouw organisatie aflegt. Door het uittekenen krijg je als organisatie inzicht in de beleving van de donateur op de verschillende momenten binnen deze klantreis. Ook wordt duidelijke welke momenten het belangrijkst zijn voor jouw organisatie en voor jouw donateurs. Denk bijvoorbeeld aan gemak, duidelijke taal, aantal kliks voordat de donateur zijn doel bereikt. Als je weet wat belangrijk is, weet je ook waar de zogeheten quickwins zitten om een betere klantbeleving te krijgen. De customer journey map maakt inzichtelijk welke knoppen jouw organisatie heeft om aan te draaien.

Langetermijnrelatie

Je wilt het liefst resultaat op de langere termijn bereiken, zodat jouw organisatie jaar in jaar uit dat kan doen waarvoor zij in het leven is geroepen. Klantbeleving is de sleutel bij een langetermijnrelatie. Bij veel organisaties ligt de focus bij fondsenwerving op het lopende jaar, soms loopt dat door tot de komende twee tot vijf jaar. De doelstellingen (de zogeheten KPI’s) die fondsenwervers aan het einde van een jaar moeten hebben gerealiseerd, zijn vaak x aantal donaties, x aantal donateurs, x aantal euro’s. Dit resulteert over het algemeen in een vast programma waarbij de focus ligt op aantallen en niet op relatie. Vaak vergeten organisaties een duurzame relatie aan te gaan met hun donateurs. Met alle gevolgen van dien, zoals snelle uitstroom, klachten en dure verwerkingsprocessen en terugwinacties.

Klantbeleving

Tijdens de coronacrisis zien veel organisaties dat de kortetermijndoelstellingen moeilijker te realiseren zijn. Donateurs zijn door de onzekere toekomst minder happig op doneren. Door de coronacrisis is het aantal giften sterk gedaald. Organisaties zetten hun fondsenwervende activiteiten op een laag pitje en durven minder snel om een gift te vragen.

Organisaties die werken aan een duurzame relatie en die klantbeleving hoog in het vaandel hebben, staan steviger in hun schoenen. Ze zijn een eerste keuze op momenten dat donateurs – zoals nu – moeten kiezen tussen verschillende organisaties. Ook als er iets fout gaat in het contact met de donateur, hebben organisaties die een positieve klantbeleving bieden meer vet op de botten om deze misstappen op te vangen.

Begin met creëeren

Er zijn verschillende manieren om een customer journey map te maken. Je kunt een digitale tool gebruiken, zoals Milkymap.com. Je kunt er ook voor kiezen om een groot vel papier te pakken en te tekenen. Daarnaast kun je een klantreis opstellen in excel. Het belangrijkste is dat je een techniek gebruikt die past bij jou en jouw organisatie. Maak capaciteit vrij en laat verschillende werknemers uit jouw organisatie aanhaken. Creëer een multidisciplinair team met daarin fondsenwerving, communicatie, data, klantenservice en eventuele kanaalspecialisten en marktonderzoekers. 

Maak het niet te moeilijk in beginsel. Belangrijkste is dat je begint.

Om een goede klantreis te maken, moet je antwoord geven op de volgende vragen:

 • Voor wie maakt je de klantreis? Wie is jouw donateur, doelgroep of segment? Welke donateursbehoefte vul jein vanuit jouw organisatie?
 • Hoe goed kent de donateur uw organisatie? Met andere woorden, in welke fase zit de donateur op de grote kaart?
 • Welke specifieke route neemt de donateur tijdens zijn klantreis? Is hij nieuw of geeft hij een grote gift? Via welke kanalen communiceer je?
 • Hoe ervaart de donateur zijn klantreis?
 • Aan welke knoppen moet en wil jouw organisatie draaien om een betere klantbeleving te realiseren?

Elke customer journey is uniek en op maat gemaakt voor jouw donateur in relatie tot jouw organisatie. Vergeet niet om aan jouw donateurs te vragen wat zij van het contactmoment vinden. Dit kan online door bijvoorbeeld de duimpjes te geven, of via mini-enquêtes of het uitvragen van een NPS-score. Maar dat is meer voor een later moment.

Dit artikel is verschenen in Bestuur-Rendement mei 2020

PS. Wil jij ook de donateursbeleving van jouw organistatie in kaart brengen, maar weet je nog niet hoe. Geef je dan alvast op voor de workshop Customer Journey Mapping voor fondsenwervers.


Presentaties webinars

Hieronder de webinars die ik de afgelopen periode heb gegeven. Interesse om ook een webinar bij te wonen. Meld je hier aan.

De presentaties

Gratis webinars in Coronatijdsperk

Velen van ons binnen de sector moeten verplicht thuiswerken. Dat wordt een zware dobber voor velen. Maar biedt ook kansen om je verder te ontwikkelen, de vakkennis bij te werken. En ik ga je daarbij een handje helpen. De komende weken zal ik een aantal gratis webinars geven over uiteenlopende onderwerpen waar wij als marketeers/ fondsenwervers mee te maken hebben: Jaarplannen, Tikkie, Innovatie, Customer Journeys, welkomsflows, doorbreken van fondsenwervende boodschappen, neuromarketing.

En ga zo maar door….

In een half uurtje neem ik je mee. Mis je een onderwerp, geef het even door.


Nieuw! Workshop Customer Journey Mapping voor non-profit organisaties

In het verlengde van de webinar Bedanken en Welkom heten van nieuwe donateurs zijn Gulsun, CX-er bij KWF en ik druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe workshop: Customer Journey Mapping voor non-profit organisaties.

Vrijdag 17 april is de workshop.

We begeleiden je met het in kaart brengen van de huidige journey tot aan de gewenste journey en waar de verbeterpunten liggen. En we helpen je deze te prioriteren. Ook de do’s en don’ts komen aan bod.

Je gaat met een volledig ingevulde journey naar huis. Zodat je direct aan de slag kunt.

Nieuwsgierig en wil je op de hoogte blijven. Laat hieronder je gegevens achter en We will keep you posted!!

Bedanken en Welkom heten

Bedanken en welkom heten. Altijd fijn om gewaardeerd te worden. Een klein euforisch momentje. Wij fondsenwervers/ marketeers bedanken onze donateurs regelmatig en we hebben allemaal zo onze eigen stijl en middelen waarmee we dit doen. De afgelopen 16 jaar heb ik het zien verschuiven van een eenvoudig bedanktelefoontje of bedankmailing naar geavanceerd ingerichte donor journeys ingeregeld met technieken als marketing automation. Bedanken en welkom heten is vaak de eerste customer journey die een donateur doorloopt. De eerste kennismaking met jouw organisatie, het moment dat het warme gevoel bevestigd moet worden en eventuele onzekerheden moet wegnemen.

Met de werkgroep Bedanken en Welkom heten van De Toekomst van Fondsenwerving hebben wij het afgelopen jaar onze ervaringen bij elkaar verzameld. Hieruit is een mooi advies gekomen ondersteund met een boekje vol Tips & tricks.

AVG en je donateurs bedanken

Met de aanscherping van de privacywetgeving wordt ook het bedanken voor een gift steeds uitdagender. Online donaties zijn vooralsnog geen probleem, hier leiden we de donateur naar een bedankpagina en sturen we per email een bedankje en bevestiging van de gift. Maar wat doen we met spontane giften die direct op de rekening worden gestort?  Contactgegevens zijn vaak niet bekend. Dat is best nog een uitdaging.

Het effect van welkom heten

Nu zul je wel denken, loopt toch wel los dat bedanken en welkom heten. Maar je zult verrast zijn. Vooral met nieuwe donateurs, die jouw organisatie nog niet zo goed kennen. We zetten steeds meer uiteenlopende middelen in om donateurs en donaties te werven en deze zijn de afgelopen 10 jaar behoorlijk veranderd. Nog geen 10 jaar geleden werden nieuwe donateurs vooral via telefoon en post benaderd, nu staat er een leuke werver aan de deur of ontvangen potentiële donateurs een mooie oproep in hun social media tijdlijn. 

Uit de praktijk kan ik je vertellen dat bedanken en daarna welkom heten een wereld van verschil maakt, vooral bij kanalen als social media en deur-aan-deur werving. De keuze om te geven is veelal het momentum, de manier waarop de oproep gedaan wordt en minder voor de organisatie die erachter zit. Door het inregelen van een welkomstflow, en dan maakt het niet eens uit hoeveel contactmomenten of op welke wijze je over je organisatie communiceert, zorg je voor de verbinding. Het feit dat je als organisatie de moeite neemt om meer te vertellen over waar je voor staat, wat er met de giften gedaan worden en daarmee te bevestigen dat de keuze van de donateur om te steunen, de juiste was, kan al snel voor een retentie van 15% tot 50% zorgen. De moeite waard.

Maar hoe begin je en waar moet je op letten.

Daar hebben wij ons als werkgroep Bedanken en Welkom heten binnen De Toekomst van Fondsenwerving het hoofd over gebogen. Tijdens onze eerste bijeenkomst zijn we een rondje langs de velden gegaan om te kijken hoe ieder het binnen zijn/haar eigen organisatie heeft ingeregeld, welke flows er zijn, waar we tegen aanlopen etc. We kwamen er al snel achter dat er grote verschillen zijn en dat er niet één waarheid is. Een aantal punten die hierbij meespelen zijn:

 • De verschillende definities die we hebben voor bedanken en welkom heten
 • Verschil in expertise en kennis van de fondsenwervers
 • De grote van de organisatie
 • Het CRM-systeem en de mogelijkheden dat deze biedt
 • Draagvlak binnen de organisatie (management) en daarmee toekenning van budget hiervoor
 • Beschikbaarheid van budgetten en de hoogte hiervan
 • Afhankelijkheid van beschikbare systemen binnen de organisatie, zoals je marketingcloud of mailsysteem
 • Offline en online kunnen en willen bedanken en welkom heten
 • Momentum van bedanken (na elke gift, 1 x per jaar, thankaton)
 • Gelijk meer willen vragen (2e gift, machtiging)
 • Verplichte invulvelden bij online donaties
 • Waarop gaan we sturen, welke KPI’s zijn belangrijk
 • Hoe relevant ben je voor je donateur

Er zijn 101 manieren om te bedanken en welkom te heten. Een persoonlijke journey met en voor je donateur. Maar waar zit je donateur op te wachten? Zijn er verschillen in bedanken voor een gift en bedanken voor structurele steun? Hoe vaak kun je bedanken voordat de irritatie ontstaat bij de donateur? Moet ik alle contactgegevens uitvragen, waar ligt de grens? Om hierachter te komen moet je het vragen aan je donateur. Organiseer eens een donor-dag of stel een enquête op die je in de welkomstflow mee kunt sturen. Durf te vragen en pas de uitkomsten toe. 

Ter inspiratie hebben wij een checklist en voorbeelden samengevoegd in een klein boekje om je op weg te helpen, houvast te geven om het intern te organiseren en het contact met je donateur te starten. 

Belangrijkste is: wees oprecht. Maak er geen trucje van.

Doorbreek denkpatronen Speel The Fundraising Game

Wat was het ontzettend gaaf om bij Oxfam-Novib de kaarten van de Fundraising Game te testen.

The Fundraising Game is een werkvorm waarin je samen met je collega’s creatief aan de slag gaat met de invulling van een (fondsenwervende) campagne. De criteria krijg je aangedragen d.m.v. 6 type kaarten: triggers, kanalen, momentum, doelgroepen, product/dienst en het doel van de campagne. Doordat je deze ad-random trekt ontstaan er interessante combinaties waardoor je buiten de geijkte paden moet gaan denken. In een paar uur tijd heb je verschillende invalshoeken voor je campagne en kan je de beste fit eruit halen of meerdere scenario’s testen. Erg leuk, inspirerend en goed voor het teamgevoel.

Voorbeeld

Situatie: samensmelting van 2 afdelingen waarbij voor beide afdelingen een nieuwe manier van denken nodig was. Na een korte presentatie over de samenvoeging van de afdelingen en de start van de pilot periode kwam het leuke deel: creatief aan de slag.

Opdracht: maak groepjes van 2 a 3 personen en bedenk een nieuwe fondsenwervende campagne. Niet zomaar. Je krijgt de criteria aangedragen zoals een trigger, doel van de campagne, je doelgroep, je product/dienst, een moment en het kanaal/medium. Doordat je deze niet zelf invult maar aangedragen worden ontstaat een situatie waarbij je out of the box moet denken.

De getrokken kaarten:
Bedenk hierop een nieuwe campagne…

En wordt je al creatief. Ik ben benieuwd, stuur maar door!
Of wil je zelf the Game spelen… let me know, dan maken we hem op maat voor jouw organisatie.
patricia@hetgoededoelenmeisje.nl

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken

Na veel wikken en wegen ben ik het Goededoelenmeisje gestart. 

Wie is het Goededoelenmeisje zal je denken, nou dat ben ik dus. Met het Goededoelenmeisje bundel ik alle activiteiten die ik doe en ontwikkel voor jou en andere fondsenwervers. Waarom zal je denken. Dat ga ik je vertellen…

Je kent me (een beetje) en weet dat ik altijd bruis van de ideeën en vooruit wil en ga. Ik verleg grenzen en ben altijd op zoek naar nieuwe/ betere methoden binnen mijn werk. Naast alle activiteiten die ik doe voor goede doelen werk ik ook regelmatig in de ‘commerciële’ sector. Puur om ervaringen op te doen die ik weer mee de sector in kan nemen. 

Door de jaren heen heb ik gemerkt dat mijn hart ligt bij het fondsen werven, bij de goede doelen. Hier krijg ik energie van. Tijdens één van de positioneringstrainingen van het NIMA kwam eigenlijk sterk naar voren dat ik Het Goededoelenmeisje ben, niets meer en vooral niets minder. En heb ik dus de stoute schoenen aangetrokken en focus aangebracht. 

De website is inmiddels in de lucht. Nieuw logo ontwikkeld en voorzichtig getoetst bij collega’s, familie en vrienden. Allemaal positieve reacties. En nu is het tijd om naar buiten te gaan. Patricia Heemskerk is het Goededoelenmeisje en trots op wat zij brengt.

En wat kan het Goededoelenmeisje voor jou betekenen….

Natuurlijk het oude en vertrouwde interim werk. Vervangen van collega fondsenwervers, hoofden Fondsenwerving en voor kleine organisaties vervanging van CEO. Projecten begeleiden, mooie voorbeelden hiervan zijn: een nieuwe familiepropositie uitwerken voor WNF, de Fundraiser Langste Vlecht voor het NoordWest Ziekenhuisgroep, TUI Dagtrip naar Wenen met de meest trouwe klanten tijdens de naamswijziging van Arke naar TUI, de bedankvideo met Toren C voor de VPRO en ga zo maar door…

Maar er is meer. Vooral veel kennis en ervaring en die wil ik met iedereen delen. Ik sta altijd open voor een bijpraat/ brainstorm momentjes onder genot van een heerlijke Latte Macchiato. Naast het interim werk geef ik ook trainingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen binnen de fondsenwerving. Meest recentelijk:

Workshop Storypower en Training Fondsenwervende jaarplannen maken.

Wat is de workshop Storypower

Een dagtraining waarin je leert een pakkend fondsenwervend verhaal/boodschap neer te zetten waarin de The Why van de organisatie duidelijk herkenbaar is. Deze workshop gaat verder dan traditionele trainingen en bied je unieke inzichten in de identiteit en emotionele vingerafdruk van jouw organisatie. Hiermee kun je opvallen, opstaan ​​en standhouden met je eigen unieke fondsenwervende storypower uit het hart. Aan het einde van de dag ga je naar huis met JOUW Storypower, je eigen set 123plusone kaarten en de basis van The Why van jouw organisatie. www.workshopstorypower.nl

Training Fondsenwervende jaarplannen maken.

We lopen er allemaal tegen aan. De jaarlijks terugkerende jaarplannen. Voor de een a walk in the park en voor de ander een jaarlijks drama. Hoe bouw je nu een goed jaarplan op? Waar moet je allemaal rekening mee houden, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, hoe moet ik hier rekening mee houden. Is het niet helemaal je ding, ik ga je helpen. https://hetgoededoelenmeisje.nl/events/monthly-on-27th/

En ben je al een beetje nieuwsgierig geworden….

Ik ga elke maand een nieuwsbrief uitsturen over leuke weetjes, verslag van trainingen/masterclasses die ikzelf heb gevolgd, vraagstukken waar ik mee te maken heb en ga zo maar verder. Interessant? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief: https://hetgoededoelenmeisje.nl/newsletter/

Check de nieuwe website, hou Linkedin in de gaten of meld je aan voor een van de trainingen/ workshops.

Tot snel!

Groetjes,
Patricia

Uitgelicht! Training Jaarplan Fondsenwerving

Elke fondsenwerver heeft ermee te maken. De jaarlijks terugkerende jaarplannen. Vaak ligt er al een meerjarenstrategie, maar hoe bouw je nu een goed jaarplan op. Waar moet je allemaal rekening mee houden, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, hoe moet ik hier rekening mee houden.

Door de jaren heen heb ik gemerkt dat een jaarplan neerzetten voor veel fondsenwervers een uitdaging is. De analyses, de cijfermatige onderbouwing, de business-case die eronder moet liggen, de laatste trends en ontwikkelingen. Laten we eerlijk zijn, dit is niet iets waar we dagelijks mee bezig zijn. We zijn vooral bezig met de operatie, de campagnes, het bereiken van onze donateurs en donatieverzoeken doen.

Ik ga je helpen. De komende maanden organiseer ik op maandagmiddag een training om je te helpen je jaarplan op te bouwen. Heb je al een jaaplan liggen, dan help ik je deze verder aan te scherpen en leer ik je deze op te bouwen in excel met formules zodat je voor volgend jaar een basis hebt om je jaarplan te maken.

Geef door wanneer je wilt. We kunnen deze training individueel, met collega’s of met een groepje fondsenwervers doen. Aan jou de keuze.

Ik wil graag meer informatie ontvangen over de training Hoe maak ik een Fondsenwervend jaarplan

Workshop Storypower

Ontdek de kracht van jouw verhaal. In een dag leer je hoe je kunt opvallen tussen al die andere goede doelen en hoe raak je de juiste snaar bij jouw donateurs. M.a.w. “The Why” van jouw organisatie.

Samen met Carmen Phillips hebben wij de workshop Storypower ontwikkeld. Op een leuke en interactieve wijze ervaar je de kracht van beelden en woorden en helpen wij je om JOUW Storypower te vinden.

Bonus! Meld je aan voor 1 september dan maak je kans op een kaartje voor de Seminar van Simon Sinek: Purpose Driven Leadership op 4 november 2019  ter waarde van € 995,- excl.btw.