Tag archief fondsenwerving

Blog: Fondsenwerving in tijden van de Corona-crisis

Help er is een crisis!

We hebben er allemaal mee te maken: de Covid-19-crisis. Als organisatie of privé. Zieke medewerkers, het thuiswerken met of zonder thuiseducatie van de kinderen. Allemaal veranderende omstandigheden waaraan je als organisatie het hoofd moet bieden. En hoe zit het met de bedrijfsvoering. Kun je je projecten en je fondsenwervende activiteiten nog uitvoeren, of lopen de inkomsten uit giften terug, kan je je doelgroep niet meer bereiken, moeten onderzoeken stopgezet worden. En je medewerkers, hoe staat het met de gemoedsrust.

Een mooie kans voor fondsenwerving

Een ander effect van deze Covid-19-crisis is dat het donateursvertrouwen voor het eerst in jaren hoger ligt dat het consumentenvertrouwen volgens Het Nederlands Donateurspanel rapport. Een mooie kans voor fondsenwerving.

Helaas is dit niet de eerste crisis die we als sector meemaken en zal het niet de laatste zijn. Op de korte termijn zullen de meeste van ons financieel de crisis voelen. De inkomsten zullen een dip meekrijgen. Sommige van ons kunnen nog een eenmalige fondsenwervende noodoproep doen die dit enigszins zal verzachten, zoals Giro555 bij een acute ramp in actie komt.  

Stoppen of investeren in fondsenwerving?

Voor de langere termijn is van belang hoe je als organisatie NU reageert. Dit heeft direct gevolgen voor je fondsenwervende inkomsten in de toekomst. Uit internationaal onderzoek blijkt dat er 4 clusters te definiëren zijn hoe non-profit organisaties reageren op een crisis:

 • 5% van de organisaties zal haar activiteiten beëindigen en ophouden te bestaan
 • 20% van de organisaties zal de hand op de knip doen en hun fondsenwervende activiteiten korten met als gevolg dat ze na de crisis moeilijk terug kunnen krabbelen naar het oude niveau
 • 60% van de organisaties houdt hun fondsenwervende programma zoals het is en zullen na een inkomstendip tijdens de crisis-periode er jaren over doen om het oude niveau te komen.
 • 10% van de organisaties omarmen dit moment om de fondsenwerving te reorganiseren en vernieuwd in de markt te zetten. Deze organisaties zullen sneller groeien, meer marktaandeel pakken en hogere inkomsten uit donaties en structurele giften realiseren op de langere termijn.

 

Tot welke groep hoort jouw organisatie? Hebben jullie de fondsenwervende activiteiten op een laag pitje gezet of juist dit moment gepakt om deze volledig te reorganiseren…

Hoe kom je als organisatie sterker uit de crisis?

Ten eerste pak dit moment aan om je organisatie te reorganiseren. Nu is het (natuurlijke) moment. Je doelgroepen en medewerkers begrijpen dit. Het is een logische stap. Ten tweede investeer in fondsenwerving. Zonder inkomsten kun je geen invulling geven aan je missie. En ten derde zorg dat de investeringen in fondsenwerving een permanent en langdurig (structureel) effect hebben zodat de inkomsten ook in de toekomst gewaarborgd zijn.

Reorganisatie

Niet het makkelijkste onderwerp en zeker niet tijdens een crisis, maar wel essentieel. Stel jezelf de vraag. Waar wil je dat de organisatie over 10 jaar staat en hoe ziet de organisatie er dan uit. Welke dromen en doelen wil je realiseren.

Definieer een nieuwe frisse grootte ambitie een nieuwe droom. Kijk dan wat ervoor nodig is om dit te realiseren. Welke inkomsten zijn hiervoor nodig en uiteindelijk hoe ziet de organisatie eruit om dit mogelijk te maken. Je stelt voor de korte termijn de inkomsten boven je doelbestedingen. Ten slotte heb je geld nodig om je doelen te realiseren. De rol van fondsenwerving zal op de kortere termijn dus belangrijker zijn.

Maak van de lancering van deze nieuwe  droom een campagne: eentje met urgentie: een noodcampagne. Pak NU het moment voordat je directe concurrenten dat doen. Wees (één van) de eerste en groei in marktaandeel! Wat is hiervoor nodig?

 • Snelle en flexibele investeringsregels. Zorg dat bestuur en organisatie op één lijn zitten. Dat de herinvesteringscriteria van tevoren vastgesteld zijn.
 • Een dashboard waarmee snel en helder de resultaten gedeeld kunnen worden in de organisatie en richting bestuur.
 • Korte interne communicatielijnen, zodat snel op situaties ingespeeld kan worden.
 • En bovenal wees in de externe communicatie relevant ten opzichte van de crisis. Elke fondsenwervende organisatie lost één van de volgende problemen op: dood of eenzaamheid.

Investeren

De nieuwe droom staat en je hebt de backplanning opgesteld om deze op de langere termijn te realiseren. Het in nu even moeilijk en de inkomsten zullen hoogstwaarschijnlijk lager zijn. De korte-termijn doelstellingen worden waarschijnlijk niet gerealiseerd. De eerste reactie van vooral de afdeling financiën zal zijn: hand op de knip.

Maar nu is het moment om te investeren in fondsenwerving. De mediakosten zijn lager dan ooit en er is meer ruimte in de media omdat grote adverteerders zich teruggetrokken hebben. Je hebt nu via de media een groter bereik omdat mensen thuis zijn.  En met minder zichtbare concurrentie van andere goede doelen zal je fondsenwervende campagne gezien worden. Vooral ten tijde van een crisis hebben mensen de behoefte om te helpen, hun steentje bij te dragen, ook al hebben ze het zelf moeilijk. De geefbereidheid is hoger. En een groot deel van je doelgroep zal de mogelijkheid hebben om te geven. Niet iedereen heeft zijn of haar baan verloren.

De meeste organisaties hebben een appeltje voor de dorst, een reserve opgebouwd voor krappe tijden. Die tijd is nu. Investeer daarom nu de organisatiereserves in fondsenwerving. Maak gebruik van dit momentum. Geen reserves beschikbaar? Neem voor de korte termijn de beslissing om de ontvangen giften weer te investeren in nieuwe fondsenwerving om op de langere termijn meer projecten te kunnen ondersteunen. Geld maakt geld.

Er is leven na de crisis, zorg dat de financiële mensen dit ook begrijpen.

Hervorm de manier van plannen: focus op 10 jaar en 90 dagen

Wat kunnen we de komende 90 dagen realiseren om projecten de komende 10 jaar te ondersteunen. 1 tot 3 jaar plannen werken niet (meer) voor fondsenwervers. Wat levert de investering in fondsenwerving van nu over 10 jaar op. Een optimalisatie nu van enkele procenten kan het inkomen voor de komende 10 jaar mega beïnvloeden.

Hoe kan je de fondsenwerving optimaliseren? Door veel te testen. Zorg dat je intern de beslissingsbevoegde opgeschaald hebt om snel beslissingen te nemen. Start, test, stel bij, test verder, stel bij, rol uit en herinvesteer voor schaalvergroting. Test de verschillende kanalen en doelgroepen. Test de propositie van de nieuwe droom en rol uit op basis van resultaten. Met het dashboard zijn resultaten snel zichtbaar en kan er snel doorgepakt worden. Betrek de hele organisatie.

Zorg ook dat er een loyaliteitsprogramma ingericht is. Je hebt nu geïnvesteerd in nieuwe donateurs, zorg dat ze zich structureel verbinden met je organisatie. Neem ze mee in de nieuwe droom. En zorg dat nalatenschappen-communicatie in de mix zit. Nalatenschappen zullen op lange termijn zorgen voor meer inkomsten voor jouw organisatie en je bent nu top of mind.

Hoe creëer je een fondsenwervende organisatie?

Door fondsenwerving aan het roer te zetten. Snel kunnen reageren op de ontwikkelingen in de markt, elke vorm van communicatie heeft een fondsenwervend element erin en er wordt voldoende geïnvesteerd in werving van giften en loyaliteit van donateurs. De interne acceptatie dat fondsenwerving een essentieel onderdeel is van de cultuur en de organisatie van nu en op de langere termijn.

Is dit nog niet het geval.
Nu is de tijd om dit mogelijk te maken.
Maak gebruik van de noodzaak en
maak stennis als het nodig is.

Samengevat

 • focus op eenvoud en kracht op de lange termijn
 • neem scherpe beslissingen op basis van de lange termijn
 • maak een project van de herlancering met een deadline en zorgen ervoor dat deze gehaald worden. Dit zorgt voor focus binnen de organisatie
 • communiceer met organisatorisch leiderschap op een snelle en verantwoordelijke manier
 • investeringen in fondsenwerving zijn op basis van life-time-value van de donateurs
 • snel testen om kosten per acquisitie en life time value te optimaliseren en dan groot uitrollen
 • geef prioriteit aan investeringen in fondsenwerving
 • maak van de donor de held van de organisatie, nu en voor altijd
 • vergroot intern het professionele respect voor fondsenwervers
 • geef prioriteit aan de lange termijn in geld en de missie
 • stel de fondsenwervende afdeling in staat zichzelf te leiden en te beheren, binnen afgesproken ethische kaders

Ook interessant

The FundraisingGame op locatie

The FundraisingGame is een game waarmee elke fondsenwerver wordt uitgedaagd een campagne vanuit een andere/ vernieuwende invalshoek op te zetten. Door een at rondom combinatie van elementen wordt je getriggert anders te denken en dit stimuleert de creativiteit waardoor meer originele ideeën ontstaan.

Door The FundraisingGame Canvas krijgt de donateur een centrale plek binnen de campagne. Sluiten je ideeën aan bij de behoefte, verwachtingen of wensen van je (potentiële) donateurs. Zijn je donateurs gemotiveerd en in de mogelijkheid om te reageren op jouw call-to-action. Alles komt voorbij binnen The Game.

Wat levert het je op?

 • campagnes afgestemd op je donateurs
 • meer creativiteit
 • meer inspiratie
 • een methode die door het online karakter overal 24/7 ingezet kan worden
 • originele campagnes die opvallen tussen andere fondsenwervende uitingen

Speel je The FundraisingGame met je team of vrienden dan ontstaat er betere onderlinge samenwerking en begrip voor elkaar. En niet te vergeten vooral mooie nieuwe campagnes en fun! Want het spelen van The FundraisingGame is vooral leuk.

Meld je nu aan.


The FundraisingGame online

The FundraisingGame is een game waarmee elke fondsenwerver wordt uitgedaagd een campagne vanuit een andere/ vernieuwende invalshoek op te zetten. Door een at rondom combinatie van elementen wordt je getriggert anders te denken en dit stimuleert de creativiteit waardoor meer originele ideeën ontstaan.

Door The FundraisingGame Canvas krijgt de donateur een centrale plek binnen de campagne. Sluiten je ideeën aan bij de behoefte, verwachtingen of wensen van je (potentiële) donateurs. Zijn je donateurs gemotiveerd en in de mogelijkheid om te reageren op jouw call-to-action. Alles komt voorbij binnen The Game.

Wat levert het je op?

 • campagnes afgestemd op je donateurs
 • meer creativiteit
 • meer inspiratie
 • een methode die door het online karakter overal 24/7 ingezet kan worden
 • originele campagnes die opvallen tussen andere fondsenwervende uitingen

Speel je The FundraisingGame met je team of vrienden dan ontstaat er betere onderlinge samenwerking en begrip voor elkaar. En niet te vergeten vooral mooie nieuwe campagnes en fun! Want het spelen van The FundraisingGame is vooral leuk.

Meld je nu aan.


Inspiratiesessie The FundraisingGame

Wil je meer weten over The FundraisingGame. Kom naar de inspiratiesessie op 21 augustus 2020. In een half uur tot drie kwartier nemen we je in vogelvlucht mee hoe het spel werk, welk effect het heeft op bedenken van nieuwe campagnes.


 

Inspiratiesessie Fondsenwervende jaarplannen maken

Wil je meer weten over Fondsenwervende jaarplannen. Kom naar de inspiratiesessie op 7augustus 2020. In een half uur tot drie kwartier nemen we je in vogelvlucht mee hoe je een jaarplan moet opstellen en waar je rekening mee moet houden.


Interim Senior Fondsenwerver Hersenstichting

Voor een aantal maanden verantwoordelijk voor het reguliere fondsenwervingsprogramma met DM en F2F. Daarnaast diverse (online) leadcampagnes opgestart, het welkomsttraject vormgegeven en eventwerving ingeregeld.

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal.

Als moeder van een zoon met een hersenafwijking, zet ik mijn ervaring en passie voor fondsenwerving graag in voor deze bijzondere stichting.

Fondsenwerving voor I’M

Voor de social enterprise van Isa Hoes en Medina Schuurman verzorgt het Goededoelenmeisje sinds mei 2019 de fondsenwervende activiteiten.

Isa & Medina willen de 40+ vrouw informeren en inspireren door anders te leren kijken naar alle facetten van het vrouw-zijn in deze tijd. Ze nemen je mee op hun persoonlijke zoektocht naar een bewuste, relaxte en duurzame lifestyle.

DE PIJLERS VAN I’M

I’M zegt waar het op staat
I’M doorbreekt taboes
I’M geeft een reality check
I’M biedt herkenning, verbinding en nieuwe inzichten
I’M stimuleert en inspireert tot een reëel vrouwbeeld

VOOR DE 40+ VROUW

I’M is er voor de 40+ vrouw. Deze vrouw heeft vaak een gezin en een drukke baan. Staat middenin in het leven. Ze heeft veel zorgtaken voor kinderen, voor ouders, voor mensen om haar heen. Zet zichzelf meestal op de laatste plaats. Ze heeft moeite met tijd voor zichzelf in te plannen. Ze staat aan het begin van de overgang, zit er middenin of is er al doorheen. Op naar een nieuwe fase in haar leven!

ISA EN MEDINA

Isa Hoes & Medina Schuurman zijn de initiatiefnemers en oprichters van I’M. Zij leerden elkaar in 2001 kennen op de set van de televisieserie “Rozengeur & Wodka Lime”. Sindsdien zijn ze beste vriendinnen. Naast dat ze zowel apart als samen in diverse televisieseries hebben gestaan besloten zij in 2017 hun krachten te bundelen. Dit resulteerde in het boek Te Lijf, de kunst van het mooi ouder worden. In april 2018 verscheen hun tweede boek het I’M Lijfboek.

Innovatie Fondsenwerving voor Giro555

Hoe leuk om te lezen dat jij de nieuwe fondsenwerver bent voor Giro555. At interim natuurlijk. Mooie uitdaging om innovatie door te voeren voor haar fondsenwervende strategie.

Na het schrijven van een nieuwe fondsenwervende strategie in 2018 zijn we nu bezig met de implementatie daarvan.

Tijdens de Nationale Actie voor Sulawesi in oktober 2018 hebben we Tikkie kunnen inzetten ten behoeve van de fondsenwerving, mooie resultaten weten te behalen met deze samenwerking.

Voor 2019 zijn we vooral aan het kijken naar additionele samenwerkingen en het optimaliseren van de interne organisatie.

Wereldrecord De Langste Vlecht

Opdracht: Kan je meedenken en ons helpen met het opstarten van fondsenwerving voor ons ziekenhuis/ afdeling oncologie

Het idee: Oncologie, ziek zijn, onderzoek om haarverlies te voorkomen, waarom niet een langste vlecht maken op het Waagplein, een nieuw wereldrecord zetten.


Voorbereidingen: datum prikken in mei, actiepagina inrichten zodat deelnemers zich kunnen laten sponsoren, e-mailingen ontwerpen, flyers en posters ontwikkelen en mailen naar locale scholen en kappers en ondernemers en niet te vergeten de locale pers aanhaken en fotoshoot regelen voor uniek beeldmateriaal voor posters en flyers.

Change of plans: KWF Marathon is in dezelfde maand in mei, ons event verzetten naar 14 oktober 2017.

Resultaat: ruim 30.000 euro opgehaald, 1.186 donateurs, 104 fondsenwervende acties, verhoging van de naamsbekendheid van het Noordwest Ziekenhuis, NOS Jeugdjournaal gehaald en veel aandacht van de locale pers. En niet te vergeten: Gijs Staverman als gastheer van het event.

NIEUW WERELDRECORD: 142 personen aan elkaar gevlochten, allemaal netjes gecontroleerd bij aanvang op luizen (je wilt tenslotte geen luizenplaag) en een vermelding in het Guinessbook of World Records.